طرز تهیه کرانچ خرما


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر در کیکی سفیده ی زده شده جزو مواد اولیه بود خوب سفیده را بزنید در غیر این صورت کیکتان پف نمیکند و ظاهری خیلی بد و مزه ای بسیار بدتی پیدا می کند و ظاهری ژله ای به خود می گیرد