طرز تهیه کیک خیس بیسکوییتی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه بفهمیم شیرسالمه یانه روی یک قاشق شیرروبریزید وروی شعله نگه دارید اگه ازکناره هاش حالتی مانندجوش بودسالمه اگه تیکه تیکه شدنه
   زهراخردمند