طرز تهیه با مواد کم در عرض 5 دقیقه شیرینی درست کنید.


راز آشپزی من راز آشپزی من
میتونید از نبات بجای شکر توی شله زرد استفاده کنید!!قبلش حتما توی آبجوش آبش کنید!!!!همچنین میتونین برای خوش طمع کردن از کره محلی بجای کره های معمولی استفاده کنید!