تکنیک های کار با ماسوره:ماسوره گرد


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوش طمع شدن آش زمستانه حتما از جعفری خشک استفاده کنید راز یک آش پر لعاب وخوشمزس.
   Neda