طرز تهیه کیک گوشت


راز آشپزی من راز آشپزی من
لیمو عمانی رو پنج دقیقه بجوشونین بعد ب خورش اضافه کنین تا تلخیش گرفته بشه