طرز تهیه نان ترتیلا


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای پختن شله زرد بهتره اگه برنج درسته راخیس کرده اید بعد از آبکش کردن داخل میکسر بریزی ودوبار فشار بدی شله زردتان زودتر جا می افته
   زهرا