طرز تهیه سینی کباب ترکی


راز آشپزی من راز آشپزی من
همیشه داخل شیر خرما دارچین بریزید مثل معجون میشه امتحان کنید پشیمون نمیشید
   النا