طرز تهیه دسر خربزه


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوشمزه تر شدن بادمجان آنها را شسته و خشک کرده داخل کیسه فریزر گذاشته و گره میزنیم یک آب زردی از آنها خارج میشود بعد سرخ کرده و داخل آبکش گذاشته تا روانش خارج شود