کباب تابه ای دورنگ


راز آشپزی من راز آشپزی من
با سلام، نشاسته را در آب سرد حل کنید و بگذارید ته نشین شود سپس آب روی آن را بریزید سه یا چهار مرتبه این کار را انجام دهید سپس آنرا با آب گرم مخلوط کنید و طبق ذایقه تان شکر اضافه کنید البته نه زیادو تا گرما دارد و کاملاً سرد نشده میل کنید این کار از درد و خارش ودردگلو وریه ها کم میکند وسرفه ها را نرم تر میکند.