طرز تهیه اسانس قهو ه


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای ازبین بردن بوی زهم ماهی استفاده ازدوچاشنی رابه شماتوصیه میکنم البته ممکن جزوارکان تهیه غذاهای دریایی باشدسرکه وآبلیمو