20 ناهار سبک،فوری و کم کالری


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه برای دم کشیدن چای عجله دارید روی چای خشک مقدار کمی آب جوش خیلی داغ بریزید و با چنگال در همان قوری هم بزنید خیلی سریع وتند بعد آب به اندازه بریزید سر دو دقیقه روی بخار خیلی داغ آماده است