تعریف انواع استیک وطرز تهیه آن


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه کیک بافت اسفنجی داشته باشه علاوه بر جدا کردن سفیده تخم مرغ از زرده از مقداری نمک استفاده کنید
   زهرا خردمند