طرز تهیه تست فرانسوی با طعم دارچین (صبحانه)


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگرکاهوتلخ است میتوانید کاهورا به مدت ۱۵دقیقه درمحلول آب سردونمک قراردهید