ایده هایی برای تزئین واستفاده خرما


راز آشپزی من راز آشپزی من
من برای خوشمزه شدن نیمرو هام نمیذارم زرده صدمه ببینه یا اینکه روغن مستقیم بش برسه ، فقط یکم برای پخته تر شدنش با قاشق روغنو روی زرده میریزم، و برعکس، سفیده رو تا بشه میذارم روغن بش برسه و خوشمزه بشه ^_^