طرز تهیه لقمه گوشتی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه کوفته برنجی شما وا نرود اول سس کوفته را که درست کردید بگذارید بجوشد و قل بزند بعد کوفته ها را اضافه کنید