طرز تهیه پای میوه ای صبحانه


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه قرمه سبزی روغن بیندازد در ظرف را به مدت بیست ذقیقه آخر بردارید و بگذارید بجوشد و دیگر نه هم بزنید نه درش را بگذارید
   محدثه