طرز تهیه هات چاکلت فندقی


راز آشپزی من راز آشپزی من
اکه میخواهید خورشت قیمه شما خوشرنگ باشه وتیره نشه لپه را جداگانه بجوشانید وآبش را دور بریزید وبع به خورشت اضافه کنید