طرز تهیه کیک مرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای گنبدی نشدن کیک بهتره دوره قالب را چرب نکنیم
   الناز