طرز تهیه پیراشکی مرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه آش رشتمون زیادی آبکی شددوقاشق آردودریک لیوان آب ولرم مخلوط میکنیم وبه آش اضافه میکنیم
   زهراخردمند