طرز تهیه شیرینی نان برنجی قزوینی


راز آشپزی من راز آشپزی من
این رازه فوق العادس!! زرشک را که تفت میدین و میخاین بدین روی پلو مجلسی، یک یا نصف قاشق بسته به میزان زرشک بهش شکر اضافه کنین شیرینی ملسی به زرشک میده که در وصف نگنجد!! سلیقه مامان خانم