طرز تهیه موساکا ( غذای یونانی )به همراه سس سفید


راز آشپزی من راز آشپزی من
از کیوی به عنوان میوه در ژله استفاده نکنید چون ژله نمی بندد.