طرز تهیه ته چین مرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
ادویه جات را دور از اجاق گاز و حرارت نگهداری کنید،گرما و رطوبت باعث از بین رفتن عطر ادویه میشود.