چه طور کیک ،کوکو یا ژله را بدون شکستن رول کنیم !(طرز تهیه رولت)


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی دارم پیاز پوست میکنم و یا رنده میکنم از عینک استخر استفاده میکنم... یزره هم چشم نمیسوزه :)