طرز تهیه کرم نارگیل


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه خورشتون خوشمزه بشه درآخر نعنا خشک وشنبلیه را درروغن تفت دهی وبریز ید روی خورشت
   اسیرین