طرز تهیه کیک رنگی با رویه پنیری مخصوص


راز آشپزی من راز آشپزی من
کافیه برا اینکه موقع پیاز پوست کندن چشم نسوزه قبل از پوست کندن پیاز اونو کمی زیر آب بگیریم