طرز تهیه زاتزیکی (ماست و خیار یونانی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه می خواین کیک تون شیرین تر اخساس بشه حتما بذارین کاملا سرد بشه و بعد سرو کنین .
   فرزانه خانوم