طرز تهیه نان همبرگر


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر خورشت شما بیش از حد چرب شد.چند قطعه یخ را داخل پاکت فریزری بریزید و در آن را محکم ببندید و در غذا بیندازید. چربی ها به دور پاکت جمع می شوند و می توانید آنها را بردارید.