طرز تهیه سس آلفردو ایتالیایی


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر کیک شما تنها از یک طرف پف کند به این معنی است که اجاق فر شما نسبت به سطح زمین تراز نیست و یا طبقه ای که در فر کیک بر روی آن قرار داشته تراز نیست.