طرز تهیه اسنک تن ماهی


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر میخواهید جوجه درست کنید که ترد و عالی باشه از سرکه ای که برای ترشی فلفل تند سبز استفاده کرده اید برای مرینیت کردن جوجه استفاده کنید طعمی متفاوت رو تجربه میکنید.