طرز تهیه دال عدس


راز آشپزی من راز آشپزی من
سرخ کردنی ها عامل اصلی چرب شدن کبد و سرطان هستند. من بیشتر سعی میکنم غذاهامو بپزم تا اینکه اونارو سرخ یا کباب کنم. اینجوری بدنم سالمتر میمونه. :)