طرز تهیه پلوی نخود فرنگی


راز آشپزی من راز آشپزی من
در فصل بهار بر روی سبزیجات برگداری تمرکز کنید که برگ های نازکی دارند و نمایانگر تولدی دوباره در فصل بهار هستند.این سبزی و طراوت بهار باید در بشقاب شما توسط سبزیجاتی چون اسفناج،کاهو،جعفری تازه و ریحان نمایان شود. ( باران طهرانی )