طرز تهیه کوکوی عدس(رژیمی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای به روغن افتادن خورشت ده دقیقه قبل برداشتن از روی حرارت کمی به ان کره اضافه کنید