طرز تهیه **منوی رمضان 95 سوران** شماره 5: تارت خرما و گردو**


راز آشپزی من راز آشپزی من
همیشه داخل کته هایتان یک عدد هویج رنده شده اضافه کنید تا هم از خواص هویج استفاده کنید هم کته هایتان طعم دلپذیرتری داشته باشند.