راز آشپزی من راز آشپزی من
باقلا پلو را بدون شوید و روغن دم کنید، وقتی زمان پخت به اتمام رسید،اجاق را خاموش کرده و ابتدا روغن داغ شده و سپس شوید خشک شده را با باقلا پلو مخلوط کنید، مىوانید روی غذا زیره آسیاب شده و پیازچه تازه و خرد شده بپاشید.