راز آشپزی من راز آشپزی من
برای درست کردن کیک بجای شیر از شیرهای طعم دار رقیق ک خودم درست کرده باشم استفاده میکنم.مثل شیر موز-شیر طالبی-شیر توت فرنگی رقیق.خیلی خوشمزه و متفاوت میشه امتحان کنید!