راز آشپزی من راز آشپزی من
از آبگیری هویج تفاله های هویج را در مایه کوکو سیب زمینی بریزید بسیار خوشمزه خواهد شد